Betingelser “Automatisk kortbetaling”

Disse betalingsbetingelser er gældende for “Automatisk kortbetaling” i forbindelse med levering og drift af Stripe's tjenester på vegne af leverandøren.

En aftale om “Automatisk kortbetaling” indebærer, at kundens betaling af modtagne fakturaer fra kundens leverandør, sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til leverandøren. Den automatiske overførsel sker på den betalingsdag, som leverandøren har angivet i sine fakturadata.

Tilmelding til “Automatisk kortbetaling” kan ske via online fakturaen.

Leverandøren registrerer hos Stripe, at kunden har fremsat ønske om anvendelse af “Automatisk kortbetaling” til betaling af fakturaer fra den pågældende leverandør. På vegne af leverandøren sender Stripe en e-mail til kunden, som er udstyret med indbygget funktionalitet, hvormed kunden selv indtaster og registrerer sine kortoplysninger. Efterfølgende modtager kunden en kvittering for tilmeldingen via e-mail eller sms.

Ved kundens tilmelding til “Automatisk kortbetaling”, skal kunden tilmelde sig kvittering via e-mail. På vegne af leverandøren sender Stripe løbende advisering til kunden via e-mail eller sms om hver enkel automatisk overførsel, eller forsøg på automatisk overførsel.

Ved kundens tilmelding til “Automatisk kortbetaling”, registrerer og opbevarer en tredjepart, som er godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), de nødvendige betalingskort oplysninger, som anvendes til automatisk overførsel fra kundens betalingskort til leverandøren.

Kunden kan til enhver tid ændre sine betalingskort oplysninger, og kunden kan endvidere til enhver tid afmelde sine aftaler om “Automatisk kortbetaling”.

Er kunden tilmeldt “Automatisk kortbetaling”, og kunden ønsker at afvise betaling af en given faktura, skal afvisning foretages inden beløbet overføres fra kundens betalingskort til leverandøren. På fakturaen, som kunden har modtaget via e-mail, er indbygget funktionalitet til formålet. Afvisning skal være foretaget senest kl. 12.00 på betalingsdagen.

Er kunden tilmeldt “Automatisk kortbetaling”, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold, f.eks. hvis betalingen afvises af kunden eller dennes pengeinstitut, er leverandøren berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Rykkeren fremsendes primært via e-mail, men kan alternativt fremsendes med almindelig post.

Leverandøren er berettiget til at opkræve et rykkergebyr herfor, jf. leverandørens generelle betingelser i den forbindelse. Leverandøren er berettiget til at ophæve aftalen om “Automatisk kortbetaling”, hvis betalinger gentagne gange afvises eller ikke kan gennemføres. I sådanne tilfælde træder leverandørens standard opkrævningsmetoder i kraft.

Kontakt os i dag!

Vi giver den første kop kaffe.
KONTAKT OS
ReviU ApS, godkendte revisorer

Følg os

Følg os på de sociale medier og få de seneste nyheder.

Reviu, Godkendte Revisorer ApS
Maglebæk Søpark 12
2660 Brøndby

Tlf.: 33 13 20 20

CVR. NR. 20 25 18 83